Predmeti na voljo

USPOSABLJANJE ZA UČITELJE V OSNOVNIH ŠOLAH ZA PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM V ZUNAJŠOLSKEM OKOLJU


USPOSABLJANJE ZA VZGOJITELJE V VRTCIH ZA PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM V ZUNAJŠOLSKEM OKOLJU

USPOSABLJANJE ZA SVETOVALNE DELAVCE V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH ZA PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM V ZUNAJŠOLSKEM OKOLJU


USPOSABLJANJE ZA RAVNATELJE V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH ZA PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM V ZUNAJŠOLSKEM OKOLJU